ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu Toplantısı'na, bazı bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Cevdet Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, çığır açan teknolojilerin hızla yükselişiyle, insan hayatının her alanında köklü bir dönüşüm sürecinin yaşandığını ve birçok sektörü derinden etkileyen dijital dönüşüm sürecinin, veri ve yapay zeka temelinde gerçekleştiğini belirtti.

Yapay zekanın, insan zekasına özgü yüksek bilişsel fonksiyonları veya otonom davranışları sergileyebilen, akıllı bir işletim sistemi olarak günümüzü şekillendiren en önemli bilişim teknolojilerinden birisi olduğunu söyleyen Yılmaz, yapay zeka teknolojisinin, büyük miktarlardaki veriyi başarılı ve hızlı şekilde işleyebilmesi, süreçleri oldukça verimli hale getirmesiyle ekonomik ve sosyal yaşamda geleneksel olarak benimsenen pek çok yaklaşımı köklü bir şekilde dönüştürdüğünü kaydetti.

Yapay zekanın, hata payını azaltıp hassasiyeti artırarak süreçleri çok daha verimli hale getirmesi, çok büyük veri kümelerini inceleyerek kayda değer sonuçlar çıkarabilmesi, kendini geliştiren algoritma yapısıyla yeni girdilere hızla adapte olması gibi özellikleriyle zamana kattığı değerin yadsınamaz bir gerçek olduğuna dikkati çeken Yılmaz, Küresel Yapay Zeka Etki Endeksi'ne göre, yapay zekanın 2030 yılında dünya ekonomisinde yaklaşık 16 trilyon dolarlık bir paya ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

"Uluslararası çalışmalara aktif olarak katılıyor ve somut katkılar veriyoruz"

Yılmaz, 2030 yılına kadar yapay zeka kullanımıyla yerel ekonomilerde beklenen büyüme oranının yüzde 26 olduğunu dile getirerek, "Bu dönüşümde Türkiye olarak pay sahibi olmak için Milli Teknoloji Hamlemiz ve Dijital Türkiye hedeflerimiz doğrultusunda, yapay zeka ekosistemimizi geliştiriyoruz." diye konuştu.

Bakan Göktaş, yakın koruma ekibinde görevli polis memurunun şehit olduğunu bildirdi Bakan Göktaş, yakın koruma ekibinde görevli polis memurunun şehit olduğunu bildirdi

21 Nisan 2022 tarihindeki ikinci toplantıda kabul edilen eylem planı kapsamında, sorumlu ve ilgili kurumların çalışmalarına başladığını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Eylem planımızda 6 stratejik öncelik, 24 amaç 119 tedbir, 122 eylem, 451 uygulama bulunmaktadır. Bu adımlardan 133 adedi tamamlanmış, 118'i takviminde ilerlemekte. 120 civarında da takvimin gerisinde kaldığımız adım söz konusudur. Bunları kapsamlı bir şekilde bugün değerlendireceğiz. Türkiye'de yürütülen yapay zeka çalışmalarını, ortak bir zemine oturtacak tedbirler ve bu tedbirleri hayata geçirecek eylemler üzerine tüm kurum, kuruluşlarımız yoğun emek vermektedirler. Yapay zeka konusu, gerek etkilediği sektörler bakımından gerekse de barındırdığı riskler açısından tek bir ülkenin ya da şirketin sorumlu bırakılamayacağı kadar önemli bir teknoloji. Dolayısıyla bu alandaki uluslararası girişimler ve inisiyatifler de oldukça önemlidir. Türkiye olarak yapay zeka alanında yürütülen uluslararası çalışmalara aktif olarak katılıyor ve somut katkılar veriyoruz.

Sekretaryasını OECD'nin üstlendiği ve küresel alanda önemli bir inisiyatif olan GPAI (Küresel Yapay Zeka Ortaklığı) üyeliğimiz 2022 yılının sonunda gerçekleşti. GPAI bünyesinde yürütülen çalışmalara ülkemizi temsilen üyelerimiz aktif katılım sağlıyor. Yine Birleşmiş Milletler, NATO, G20 ve diğer küresel kuruluşlar bünyesindeki çalışmalara, alanında uzman temsilcilerimizle katılıyoruz ve katkı veriyoruz. Bir taraftan da dünyadaki gelişmeleri yakından takip etme imkanına kavuşmuş oluyoruz."

"Yapay Zeka Ayna Komitesi'ni kurduk"

Uluslararası standart çalışmaları kapsamında küresel düzeyde yürütülen çalışmaları takip etmek ve katkı vermek amacıyla TSE bünyesinde Yapay Zeka Ayna Komitesi'ni kurduklarını ifade eden Yılmaz, 2022 yılı itibarıyla TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü'nün açmış olduğu, içerisinde akıllı üretim sistemleri, finans teknolojileri, akıllı tarım, gıda ve hayvancılık ile iklim değişikliğinin etkileri alanlarında projelerin olduğu 10 projeyi desteklediklerini söyledi.

Yılmaz, bu çağrıya olan yoğun ilgi nedeniyle ikinci çağrının da yakın zamanda açıldığını ve 32 başvuru alındığını vurgulayarak, ulusal bir girişim olarak başlayan ve küresel bir etkinliğe dönüşmekte olan TEKNOFEST bünyesinde son 3 yılda yapay zeka temalı 9 adet, uluslararası katılıma da açık yarışma açtıkları ve bu sürede 6 bin 892 takımın yarışmalara katıldığı bilgisini verdi.

81 ilde faaliyet gösteren ve 18 bin öğrencinin faydalandığı Dene-Yap Atölyelerinde yapay zeka dersleri açtıklarını bildiren Yılmaz, tarafsızlık, veri mahremiyeti, etik değer ve ilkelere odaklanan yapay zeka çalışmalarının yürütülmesini desteklemek amacıyla Türkiye Güvenilir Yapay Zeka Denetim Çerçevesi'ni oluşturduklarını anlattı.

Yılmaz, teknik ve idari seviyedeki çalışmaları koordine etmek üzere, teknik altyapı ve platformlar, veri yönetişimi, insan kaynakları, hukuk ve etik ile güvenilir ve sorumlu yapay zeka, kamu yapay zeka ekosistemi ve sektörel birlikte geliştirme laboratuvarları konularında geniş katılımlı çalışma gruplarının oluşturulduğunu da aktardı.

"Yapay zeka alanındaki teknolojik gelişmeler her geçen gün artan bir hızla ilerliyor"

Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ni duyururken, bu belgenin yaşayan bir belge olduğunu ve ihtiyaçlara göre yenilenip geliştirilebileceğini de ifade ettiklerini hatırlatan Yılmaz, şunları paylaştı:

"Zira yapay zeka alanındaki teknolojik gelişmeler her geçen gün artan bir hızla ilerliyor. Bu noktadan hareketle yüce Meclisimize sunduğumuz 12. Kalkınma Planımızla da uyumlu bir şekilde ve son zamanlarda daha çok önem kazanan üretken yapay zeka ve büyük dil modeli teknolojik alanlarını da içerecek şekilde eylem planımızı gözden geçireceğiz. Yapay zeka alanında araştırma, girişimcilik ve yenilikçiliğin desteklenmesi ve küresel firmaların Türkiye'ye çekilmesinin yanı sıra teknoloji ekosistemimizi geliştirecek diğer alanlarda da yeni eylemler hayata geçireceğiz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bununla birlikte yapay zeka alanındaki gelişmelerin çok sıkı regülasyonlarla düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.


Muhabir: Harun Kutbe